تاریخ واریز حقوق مستمری ‌بگیران در فروردین ماه سال ۱۴۰۰اعلام شد

متناسب‌سازی، حقوق و افزایش (فروردین ماه) بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت می‌شود.

به نقل از روابط عمومی اداره کل غرب تهران بزرگ، حسین امیری‌گنجه، مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ، گفت: بر اساس نامه اداری شماره ۲۴۵/۱۴۰۰/۲۰۲۰ مورخ  ۲۱/۰۱/۱۴۰۰ مستمری و افزایش سالیانه بازنشستگان و مستمری‌بگیران  لغایت فروردین ماه سال ۱۴۰۰  و بر اساس حروف الفبا پرداخت خواهد شد.

شایان ذکر است به دنبال طرح برخی ابهامات در چگونگی متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان در فروردین ماه سال جاری (۱۴۰۰)، سازمان تامین اجتماعی اطلاعیه‌‌ای را صادر کرد.

در متن این اطلاعیه آمده است: نظر به انعکاس نقطه‌نظرات مستمری‌بگیران عزیز سازمان از سوی مدیران کل استان‌ها و کانون‌های بازنشستگان سراسر کشور مبنی بر وجود پاره‌ای اشکالات و ابهامات در چگونگی افزایش مستمری فروردین‌۱۴۰۰ برخی از غیرحداقل‌بگیران، با وصول نظرات و بررسی کارشناسی به عمل آمده؛ وجود بعضی ایرادات نرم‌افزاری در محاسبات مستمری متناسب‌سازی شده در خصوص متوسط‌بگیران (غیرحداقل‌بگیران) ملاحظه شد که مستلزم اصلاح فنی و نرم‌افزاری است. بر این اساس مقرر شد به منظور جلوگیری از توقف در پرداخت مستمری‌ها، پرداخت بر مبنای محاسبات فعلی استمرار یابد و همزمان نسبت به بررسی و برطرف کردن ایرادات نرم‌افزاری و اعمال اصلاحات و صدور احکام جدید برای مستمری‌بگیران فوق تا پایان اردیبهشت سال جاری (۱۴۰۰) اقدام لازم انجام شود.

تاریخ واریز حقوق مستمری‌بگیران در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل می‌باشد:

آ-ا                                                       ۱۴۰۰/۱/۲۰
حروف ب تا ش شعب تا ۲۰۰۰ نفر         ۱۴۰۰/۱/۲۱
حروف ص تا ی شعب تا ۲۰۰۰ نفر         ۱۴۰۰/۱/۲۲
ب                                                       ۱۴۰۰/۱/۲۳
پ                                                       ۱۴۰۰/۱/۲۴
ت                                                       ۱۴۰۰/۱/۲۴
ث                                                       ۱۴۰۰/۱/۲۴
چ                                                       ۱۴۰۰/۱/۲۵
ج                                                       ۱۴۰۰/۱/۲۵
ژ                                                        ۱۴۰۰/۱/۲۵
ص                                                     ۱۴۰۰/۱/۲۵
ض                                                     ۱۴۰۰/۱/۲۶
ز                                                        ۱۴۰۰/۱/۲۶
ف                                                      ۱۴۰۰/۱/۲۶
ح                                                       ۱۴۰۰/۱/۲۷
ق                                                      ۱۴۰۰/۱/۲۸
ر                                                        ۱۴۰۰/۱/۲۸
س                                                     ۱۴۰۰/۱/۲۸
همکاران بازنشسته                            ۱۴۰۰/۱/۲۸
بانک ملی                                           ۱۴۰۰/۱/۲۹
بانک ملت                                           ۱۴۰۰/۱/۲۹
بانک تجارت                                         ۱۴۰۰/۱/۲۹
پست بانک                                         ۱۴۰۰/۱/۲۹
بانک سپه                                          ۱۴۰۰/۱/۲۹
بانک کشاورزی                                   ۱۴۰۰/۱/۲۹
بانک صادرات                                      ۱۴۰۰/۱/۲۹
ط                                                      ۱۴۰۰/۱/۲۹
ظ                                                      ۱۴۰۰/۱/۲۹
خ                                                      ۱۴۰۰/۱/۲۹
گ                                                     ۱۴۰۰/۱/۳۰
ل                                                      ۱۴۰۰/۱/۳۰
و                                                      ۱۴۰۰/۱/۳۰
ه                                                      ۱۴۰۰/۱/۳۰
غ                                                     ۱۴۰۰/۱/۳۰
ی                                                    ۱۴۰۰/۱/۳۰
ذ                                                     ۱۴۰۰/۱/۳۰
ک                                                   ۱۴۰۰/۱/۳۰
د                                                    ۱۴۰۰/۱/۳۰
ش                                                 ۱۴۰۰/۱/۳۰
ع                                                   ۱۴۰۰/۱/۳۱
ن                                                   ۱۴۰۰/۱/۳۱
م                                                   ۱۴۰۰/۱/۳۱
بنیاد شهید                                     ۱۴۰۰/۱/۳۱