منتقد و نویسنده سینما

«تی‌تی» یک فیلم کالت یواشکی بدون فیگور روشنفکری

بنابر اعلام دبیرخانه جشنواره، امسال ۵۱۸ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که ۸۷ درصد آثار مربوط به دانشجویان دانشگاه‌های دولتی، ۱۰ درصد مربوط به دانشجویان دانشگاه آزاد و ۳ درصد متعلق به دانشجویان سایر مراکز آموزش عالی بوده است.

«تی تی» از آن دست فیلم‌هایی است که وقتی تمام می‌شود تازه چالش ابهام نقد در خصوص آنها آغاز می‌شود. اینکه منتقد تصمیم بگیرد در این انبوه داده‌های ذکر شده اعم از متنی و فرامتنی کدام موضوع را دست آویز خود قرار دهد برای رسیدن به یک نقد یکپارچه. اینکه خط باکره و ارتباط آن با موضوع حضرت مریم را دستمایه مضمونی قرار دهد و یا سادگی بلاهت گونه و گاهاً معصومانه برخاسته و برساخته از طبیعت و چالش  میان روان پاک در مقابل مغز علمی‌ را کنکاش کند.

یا حتی اینکه مردان سوء استفاده کننده و مردان نیازمند و مردان در حسرت فرزند و اصولاً مردانگی گرفتار و درمانده را دستمایه قرار دهد که در بیانیه فیلمساز این درماندگی ذاتی و اصولاً برساخته از نژاد است و یا کنکاش علمی‌ را در مقابل تأثیرات ماورایی و باورهای قومیتی و اصالت و وجاهت دادن به باورهای ماورایی را درست یا غلط انگاری کند و در خصوص آن بنویسد.

و یا حتی سرنوشت کودکانی را مد نظر قرار دهد که در این آشفتگی یا محصول خواست بیرون از توانایی والدین هستند یا مقهور جدایی والدین و یا دست کم رها شده که نهایتاً در دست کولی‌های دوره گرد بزرگ شده و تبدیل به تی تی شده‌اند. و دست آخر گره خوردن تقدیر و سرنوشت آدم‌ها با وقایع پیرامونی. از سرنوشت کره زمین گرفته تا بهم رسیدن دو عاشق دلداده.

بله تی تی از آن دست فیلم‌هایی است که شاید بیشتر از اینکه دغدغه بیان یک داستان را داشته باشد یک اثر کاملاً شخصی است و از دلمشغولی‌های ذهنی فیلمساز بیرون می‌آید. اصطلاحاً از آن دست آثاری که می‌توان نام آنها را فیلم کالت یواشکی نامید که قدری هم قصه نرم را دستمایه بیان خود می‌کند و نمی‌خواهد فیگور روشنفکری بگیرد و حرف‌های صد من یه غاز بی‌ربط را به سمت تماشاچی پرتاب کند و از این لحاظ اتفاقاً فیلم خوب و قابل احترامی‌ است.

جشنواره در اردیبهشت ماه ۹۸ آغاز به کار کرد و متقاضیان تا پایان تیر ماه آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کردند.

بنابر اعلام دبیرخانه جشنواره، امسال ۵۱۸ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که ۸۷ درصد آثار مربوط به دانشجویان دانشگاه‌های دولتی، ۱۰ درصد مربوط به دانشجویان دانشگاه آزاد و ۳ درصد متعلق به دانشجویان سایر مراکز آموزش عالی بوده است.

از بین آثار رسیده به جشنواره امسال ۷۵ درصد مؤلفان از دانشجویان مرد و ۲۵ درصد از خانم‌ها بوده‌اند. مقطع تحصیلی دانشجویان مؤلف به ترتیب ۶۴ درصد دکترا، ۲۵ درصد کارشناسی ارشد و ۱۱ درصد کارشناسی است.

۵۱۸  اثر در ۶ گروه اصلی شامل علوم انسانی، علوم پایه، فنی مهندسی، هنر و معماری، پزشکی و دامپزشکی و کشاورزی  و منابع طبیعی و ۵ موضوع ویژه تقسیم بندی شدند و فرایند داوری انجام شد.

در نهایت ۷ اثر به عنوان برگزیده و ۱۴ اثر به عنوان آثار شایسته تقدیر معرفی شدند که در برنامه اختتامیه که روز ۲۸ آبان برگزار می‌شود از آنها تجلیل می شود.